Danh sách khách hàng tháng 02.2016

     

STT

Khách Hàng

Di Động

Số phòng ngủ

SL Người

Nội Thất

Thời Gian Thuê

Dự Án

KV Quận

Quốc Tịch

1

NGÔ ĐÌNH NGUYÊN

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

2

ĐỖ PHÚC THÁI

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

3

TRẦN GIA PHÚ 

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

4

NGUYỄN THẾ MẠNH

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

5

CHÂU THỊ CÚC  

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

6

NGUYỄN HỒNG BÍCH

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

7

BỒ VĂN CƯỜNG

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

8

NGUYỄN THỊ KIM BÌNH

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

9

HỒ QUỐC CƯỜNG

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

10

NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

11

NGUYỄN THỊ HUỆ

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

Tự do lựa chọn