Danh sách khách hàng tháng 08.2016

     

STT Khách Hàng Di Động Số phòng ngủ SL Người Nội Thất Thời Gian Thuê Dự Án KV Quận Quốc Tịch

1

TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG

 

2

2

Đầy đủ

Trên 2 năm

Sunrise

7

Việt Nam

2

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

3

ĐẶNG NGỌC SƠN

 

1

1

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

4

PHẠM THÚY NGA

 

1

1

Đầy đủ

Trên 1 năm

Lexington

2

Korea

5

NGUYỄN VĂN NGON

 

2

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Lexington

2

Việt Nam

6

PHẠM VĂN THẮNG

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Lexington

2

Việt Nam

7

TRẦN DIỆU TÂM

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

8

HUỲNH PHƯƠNG YẾN

 

1

1

Cơ bản

Trên 1 năm

Lexington

2

Korea

9

HUỲNH THIỆN TÂM

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

The Prince

Phú Nhuận

Việt Nam

10

ĐỖ VĂN THƠ

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Sunrise

7

Việt Nam

11

HỒ TẤN ĐÍNH

 

2

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

Việt Nam

12

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

 

2

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

Việt Nam

13

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

 

2

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

14

PHẠM VĂN LONG

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

LEXINGTON

2

Việt Nam

15

LÊ THỊ GIÀU

 

2

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

16

HUỲNH LAN PHƯƠNG

 

2

3

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

17

TRẦN TRỌNG VĨNH

 

2

3

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

18

NGUYỄN VIỆT HÙNG

 

2

3

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

19

PHẠM THANH HOÀNG

 

2

3

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

20

DƯƠNG THỊ BẠCH DIỆP

 

2

3

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

21

ĐINH THỊ THANH HÀ

 

2

3

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

22

NGUYỄN HUY LƯỢM

 

2

3

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

23

NGUYỄN NGỌC THẠCH

 

2

3

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

24

NGUYỄN KIM THANH

 

2

3

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

25

TRƯƠNG THỊ NGỌC THÚY

 

2

3

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

26

TRẦN HOÀI VĂN

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

27

NGÔ THỊ THÂN

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

28

KITTY LUK

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

29

NGUYỄN VIỆT HÙNG

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

30

ĐỖ ANH TUẤN

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

31

NG THU HỒNG

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

32

NGUYỄN THỊ LAN

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

33

HỔ HỮU ĐẠI

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

34

NGUYỄN TRÍ HIẾU

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

35

TRẦN THỊ YẾN ĐIỂU

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

36

PHẠM THỊ NGỌC ÁNH

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

37

LÊ QUỐC THẮNG

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

38

ĐOÀN THỊ LÊ

 

3

5

Đầy đủ

Trên 1 năm

TROPIC GARDEN

2

EU

39

NGUYỄN THỊ CÚC

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

40

LÂM THANH HÀ

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

41

NGUYỄN ÁNH SÁNG

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

42

BÙI ĐĂNG QUANG

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

43

TRẦN THIỆN DŨNG

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

44

NGUYỄN THỊ PHÚC

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

45

LƯU THÙY NHI

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

46

NGUYỄN TẤN MẠNH

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

47

NGUYỄN TRẤN HÀ

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

48

DƯƠNG ĐỨC HÒA

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

49

PHAN HÀ THÚC TUÂN

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

50

TRẦN NGỌC PHƯỢNG TRANG

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

51

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

52

TRẦN QUỐC KHẢI

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

4

Việt Nam

53

PHẠM NGUYỄN VŨ

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Galaxy 9

 

Tự do lựa chọn