Danh sách khách hàng tháng 09.2016

     

STT Khách Hàng Di Động Số phòng ngủ SL Người Nội Thất Thời Gian Thuê Dự Án KV Quận Quốc Tịch
1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
2 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
3 NGÔ TÚ SEN   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
4 KHÚC VĂN HỌA   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
5 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
6 TRẦN XUÂN HOÀNG   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
7 TRANG THOAI HUNG   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
8 TRÀ QUANG THANH   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
9 NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
10 TẠ HỒNG ÂN   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
11 TRẦN THANH HẢO   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
12 NGUYỄN THỊ BẠCH ĐÀO   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
13 TRẦN THANH HIỆP   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
14 LƯƠNG HỒNG VIỆT   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
15 TRẦN MUỘI 0903817659 3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
16 TRƯƠNG HỒNG THANH PHƯƠNG   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
17 DAVID M JACKSON   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
18 NGUYỄN THỊ TUYẾT   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
19 TRẦN THỊ THIÊN NHI   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
20 SANJAY KUMAR SINGHAL   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
21 PHONG TÚ LINH   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
22 HOÀNG TRỌNG KHÁNH   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
23 NGUYỄN TRẦN QUỲNH ĐIỆP   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
24 PHẠM PHƯƠNG THẢO   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
25 PHAN CÔNG KIÊN   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
26 VŨ THANH HUYỀN   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
27 NGUYỄN THỊ NHUNG   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
28 NGUYỄN LƯƠNG HOA   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
29 TRẦN THỊ CẨM NHUNG   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
30 VŨ THỊ KIM HOA   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
31 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LY   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
32 NGUYỄN HỮU THỌ   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
33 NGUYỄN THỊ THANH THÚY   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
34 NGUYỄN THẾ CÔNG   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
35 PHẠM QUANG TRUYỀN   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
36 TRẦN NAM PHONG   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
37 ĐỖ NGỌC TÂN   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
38 NGUYỄN THỊ THANH LOAN   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
39 VÕ CHÍ HIẾU   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
40 PHẠM ANH TÚ   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
41 LÊ HOÀNG VŨ   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
42 LÊ ĐỖ LAN ANH   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
43 NGUYỄN VĂN BÉ THANH   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
44 PHAN HỒNG TUẤN   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
45 HUỲNH VĂN THANH   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
46 NGUYỄN BÁ NGỌC   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
47 KIM NGUYỄN   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
48 PHẠM THỊ QUỲNH ANH   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
49 THÁI VĂN THÀNH   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
50 NGUYỄN THÚY HẰNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
51 DƯƠNG THỊ THÙY LINH   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
52 NGUYỄN PHƯƠNG LAN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
53 VÕ NGỌC SƠN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
54 HUỲNH TIẾN DŨNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
55 NGUYỄN ĐA THƯƠNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
56 HOÀNG MINH ANH VŨ   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Việt Nam

Tự do lựa chọn