Danh sách khách hàng tháng 10.2016

     

STT Khách Hàng Di Động Số phòng ngủ SL Người Nội Thất Thời Gian Thuê Dự Án KV Quận Quốc Tịch
1 LÊ NGỌC HÀ   2 2 Đầy đủ Trên 2 năm Sunrise 7 Việt Nam
2 ĐOÀN LÊ BÍCH THỦY   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
3 LÊ BÌNH   1 1 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
4 NGUYỄN THỊ THÚY NGA   1 1 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Korea
5 TRƯƠNG THỊ XUÂN HÒA   2 2 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Việt Nam
6 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Việt Nam
7 TRẦN TUẤN ANH   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
8 HUỲNH THỊ MINH TRANG   1 1 Cơ bản Trên 1 năm Lexington 2 Korea
9 TRẦN THỊ THU   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
10 NGUYỄN THỊ HÒA   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise 7 Việt Nam
11 TRẦN THỊ LỆ THỦY   2 2 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 Việt Nam
12 NGUYỄN THỊ KIM CHI   2 2 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 Việt Nam
13 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO   2 2 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
14 NGUYỄN THỊ NGA   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm LEXINGTON 2 Việt Nam
15 ĐỖ PHƯỚC LỘC   2 2 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
16 BÙI MỸ PHƯƠNG   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
17 LƯƠNG XUÂN HƯNG   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
18 TRẦN KIẾN KHƯƠNG   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
19 TRẦN THIỆN PHÚC   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
20 TRẦN HOÀNG   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
21 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
22 NGUYỄN MINH TRÍ   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
23 HUỲNH VĂN LÊ   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
24 LÊ THỊ ANH ĐÀO   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
25 TÔN NỮ THU THẢO   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
26 KIỀU VĂN KIM   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
27 NGUYỄN THI THANH THẢO   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
28 HOÀNG MỸ UYÊN   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
29 ĐINH THỊ THÁI HẠNH   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
30 ĐÀO VĂN ĐIỆN   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
31 ĐINH PHƯƠNG THẢO   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
32 HUỲNH VĂN LANG   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
33 PHAN HOÀI BẢO   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
34 NGUYỄN THANH LONG   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
35 NGUYỄN HUỲNH ĐẢM   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
36 TRẦN LONG NHẬT   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
37 HUỲNH MỸ NHI   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
38 DƯƠNG BÍNH KIM   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
39 NGUYỄN PHÚ ĐỊNH   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
40 NGUYỄN NGỌC DINH   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
41 HUỲNH HUÊ BÁ   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
42 TRẦN THỊ TUYẾT NGA   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
43 NGÔ TUẤN ANH   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
44 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
45 LÊ NGỌC THÀNH AN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
46 DƯƠNG XÚ HÁ   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Việt Nam
47 THÁI THỊ MỸ TRANG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Việt Nam
48 PHẠM THANH TRÚC   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Việt Nam
49 TRẦN MẠNH ĐỨC   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Việt Nam
50 BÙI NGỌC SƠN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
51 NGÔ THỊ ANH ĐÀO   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
52 LÊ VĂN ĐỨC   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
53 CAO THỊ NHUNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
54 PHẠM LÊ BẮC   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
55 HUỲNH MỸ HẢO   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
56 HOÀNG THỊ HỒNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
57 LÊ BÙI KIM SƠN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
58 NGUYỄN HỮU HIẾU   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
59 PHẠM HÙNG CƯỜNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
60 TRỊNH TRỌNG THẮNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
61 PHAN THỊ THU PHƯƠNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
62 ĐINH VĂN KHOA   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
63 NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
64 NGUYỄN GIANG MINH   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
65 VÕ THỊ NGỌC TÂM   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
66 HUỲNH NGỌC CHUNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
67 ĐINH TRƯỜNG CHINH   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
68 NGUYỄN THỊ DUY TRINH   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
69 TRẦN THỊ HẢI   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Việt Nam
70 NGUYỄN VĂN THÀNH   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Việt Nam
71 TRƯƠNG THỊ MAI   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Việt Nam
72 PHAN THỊ NGUYỆT   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Việt Nam

Tự do lựa chọn