Danh sách khách hàng tháng 11.2016

     

STT Khách Hàng Di Động Số phòng ngủ SL Người Nội Thất Thời Gian Thuê Dự Án KV Quận Quốc Tịch
1 NGUYỄN VĂN DUY   2 2 Đầy đủ Trên 2 năm Sunrise North 7 Việt Nam
2 NGUYỄN HIẾU PHƯƠNG THẢO   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
3 LÊ QUỐC THỊNH   1 1 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
4 LÊ THỊ HỒNG HẠNH   1 1 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Korea
5 CAO VINH CƯỜNG   2 2 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Việt Nam
6 NGÔ NGUYỄN ĐỨC TUẤN   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Lexington 2 Việt Nam
7 NGUYỄN HƯƠNG GIANG   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
8 HÀNG DUY THÀNH   1 1 Cơ bản Trên 1 năm Lexington 2 Korea
9 TRẦN NHƯ LÂM   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm The Prince Phú Nhuận Việt Nam
10 HUỲNH THỊ LIÊN   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
11 TRẦN VĂN NGÔN   2 2 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 Việt Nam
12 LÝ VINH ĐẠT   2 2 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 Việt Nam
13 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT   2 2 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
14 RIVERG ARDEN   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm LEXINGTON 2 Việt Nam
15 VÕ THỊ MINH YẾN   2 2 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
16 BÙI KIM THỊNH   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
17 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
18 TRẦN QUÝ CƠ   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
19 PHẠM THỊ HƯƠNG   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
20 NGUYỄN THỊ GIÀU   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
21 CÁC THỊ LAN PHƯƠNG   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
22 PHẠM VĂN PHƯỢNG   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
23 LUONG RYAN   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
24 NGUYỄN THỊ BÌNH CHI   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
25 VÕ HỒNG HẢI   2 3 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
26 TẠ BÌNH NGUYÊN   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm TROPIC GARDEN 2 EU
27 TRẦN THỊ KIM QUY   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
28 NGUYỄN THANH SANG   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
29 ADIB KOUTEILI   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
30 QUÁCH THỊ LAN ANH   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
31 VÕ THỊ HỒNG YẾN   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
32 HUỲNH NGỌC PHONG   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
33 TRẦN QUỐC KHÁNH   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
34 TRẦN TIẾN NAM   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
35 PHẠM VĂN NHANH   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
36 NGUYỄN THẾ KIÊN   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
37 HUỲNH BẢO YẾN   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
38 VŨ VĂN BẢO   3 5 Đầy đủ Trên 1 năm Sunrise North 7 Việt Nam
39 NGUYỄN THỊ HỐNG PHÚC   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
40 VÕ BÁ VINH   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
41 ĐÀO VĂN TÁM   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
42 DƯƠNG ĐẠT HÙNG   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
43 LÊ THANH HẢI   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
44 NGUYỄN THỊ THU THỦY   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
45 TRỊNH THỊ THÚY   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
46 LÊ THỤY THANH TÂM   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Galaxy 9 4 Việt Nam
47 NGUYỄN HỮU GIANG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
48 HUỲNH THU TRANG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
49 TRƯƠNG THỊ HÀ MY   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
50 LÊ HÒNG DIỆU LINH   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
51 PHAN THANH DŨNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
52 LÊ THỊ THU VÂN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
53 NGUYỄN THỊ NHẠN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
54 TRẦN THỊ NGUYỆT SƯƠNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
55 BÙI THỊ HUỲNH MAI   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
56 PHẠM QUỐC HỒNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
57 NGUYỄN TRỌNG DŨNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
58 NGUYỄN VĂN THẮNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
59 NGUYỄN MINH MẪN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
60 DƯƠNG MỸ KHANH   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
61 NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
62 LÊ THỊ MỘNG HẢO   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
63 TRƯƠNG THỊ TUYẾT   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam

Tự do lựa chọn